Môn Văn Lớp: 7 Giusp mình vs mình đang cần gấp lắm!!! Tìm câu đặc biệt và nêu tác dụng của nó trong các trường hợp sau: a,Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ. Mườ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Giusp mình vs mình đang cần gấp lắm!!!
Tìm câu đặc biệt và nêu tác dụng của nó trong các trường hợp sau:
a,Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ. Mười một giờ. Sân công đường chưa lúc nào kém tấp nập.
b,Ôi! Trăm hai mươi lá bài đen đỏ, cái ma lực gì mà run rủi cho quan mê được như thế? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Camila 3 tuần 2022-01-04T03:36:59+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a, Câu đặc biệt là : Tám giờ . Chín giờ. Mười giờ . Mười một giờ 

  Tác dụng: Xác định thòi gian

  b, Câu đặc biệt : Ôi! 

  Tác dụng : Bộc lộ cảm xúc

  Chúc bạn học tốt!! 

 2. . Tìm câu đặc biệt và chỉ ra tác dụng của nó trong các trường hợp sau:
  a. Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ. Mười một giờ. Sân công đường chưa lúc nào kém tấp
  nập. (Nguyễn Thị Thu Huệ).
  b. Ôi! Trăm hai mươi lá bài đen đỏ, cái ma lực gì mà run rủi cho quan mê được như thế?
  ửng đỏ phía xa.
  a ) Tác dụng : xác định thời gian
  b) tác dụng : Câu đặc biệt bộc lộ cảm xúc

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )