Môn Văn Lớp: 7 Giúp mình câu D thôi nhé BT1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thốn

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Giúp mình câu D thôi nhé
BT1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
a. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của VB ấy.
b. Tìm các từ láy trong đoạn trích và cho biết chúng thuộc loại từ láy nào.
c. Chỉ ra trạng ngữ có trong đoạn trích.
d. Từ văn bản chứa đoạn trích trên, hãy viết một đoạn văn (8 -10 câu) nêu suy nghĩ của em về tinh thần yêu nước của nhân dân ta, trong đó có sử dụng câu rút gọn và câu có trạng ngữ (gạch chân, chú thích rõ).
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Abigail 20 giờ 2021-10-14T07:37:13+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bài 1:

  a) -Tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.(Hay chính là tên vb bạn nhé)

  -Tác giả: Hồ Chí Minh

  -H/c: Năm 1951 thời kì chống Pháp

  b)Từ láy:

  +Sôi nổi.                        

  +Nồng nàn.

  +Khó khăn.

  +Mạnh mẽ.

  -Đều thuộc nhóm từ láy bộ phận

  c) Trạng ngữ:Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng.

   

 2. a, Trích từ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của tác giả Hồ Chí Minh. 

  Hoàn cảnh: Bài văn trích trong Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam (tên gọi từ năm 1951 đến năm 1976 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay)

  -Hoàn cảnh đó liên quan đến nội dung văn bản làm sáng tỏ một chân lí: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”.

  b, Luận điểm: sức mạnh của tinh thần yêu nước của nhân dân ta từ bao đời nay. Để làm sáng tỏ luận điểm đó, tác giả đã lập luận bằng cách thao tác lập luận giải thích đó là truyền thống quý báu và dùng thao tác lập luận bình luận về tinh thần đó (từ bao đời nay,….cướp nước)

  c, Từ được đảo: nồng nàn yêu nước

  Tác dụng: nhấn mạnh vào tình yêu nước sâu sắc và to lớn của nhân dân Việt Nam ta từ bao đời nay

  d, Hình ảnh “như một làn sóng…kết thành…lướt qua….nhấn chìm”

  Tác dụng: cụ thể hóa sức mạnh của lòng yêu nước suốt chiều dài lịch sử là có thể đẩy lùi và đánh bại mọi thế lực giặc xâm lăng và bè lũ bán nước, cướp nước đe dọa nền độc lập của dân tộc VN

  e, Động từ: kết thành, lướt qua, nhấn chìm

  Tác dụng: hình tượng hóa, tăng tính biểu cảm cũng như nhấn mạnh của sức mạnh to lớn của truyền thống yêu nước quý báu đối với nền độc lập dân tộc

  g, Em đồng ý với ý kiến trên

  Yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta. Thật vậy, từ bao đời nay từ thuở lập nước, đất nước ta đã có biết bao anh hùng hào kiệt sẵn sàng xả thân vì nước, gìn giữ nền độc lập được vững bền. Chao ôi! Ngày nay, truyền thống yêu nước của dân tộc chính là thứ tài sản quý báu, được kế thừa bởi thế hệ trẻ qua việc làm thiết thực. Đầu tiên, ta có thể nhận thấy rằng, người trẻ ngày nay đang ra sức học tập nhằm phụng sự cho tổ quốc. Học sinh ở mọi trường học đều đang ra sức thi đua phấn đấu học tập nhằm mang lại vẻ vang cho đất nước, làm giàu cho xã hội. Trên thực tế, những đoàn học sinh giỏi của đất nước VN khi ra thi đấu với bạn bè quốc tế đều mang về những giải thưởng lớn và đáng tự hào, làm rạng danh cho dân tộc. Việc làm của các bạn là khẳng định tên tuổi của VN trên thế giới, góp phần xây dựng đất nước trong thời bình được tiến bộ phát triển hơn. Thứ hai, thế hệ trẻ còn dần thể hiện tình yêu nước của mình bằng những việc làm hết sức thiết thực và tỉnh táo. Nhờ được tuyên truyền và cảnh báo, người trẻ VN đã dần cảnh giác với các âm mưu gây chia rẽ và kích động của các thế lực thù địch: đi biểu tình,… Tóm lại, người trẻ VN ngày nay có tình yêu nước được thể hiện đúng nơi đúng lúc, vẫn kế thừa được truyền thống yêu nước quý báu của cha anh 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )