Môn Văn Lớp: 7 GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM “Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch,

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM
“Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch, kể lại rằng:
Khi làm việc ở văn phòng Bác, đôi khi bà còn đảm nhận việc khâu, vá quần áo, chăn, màn, áo gối cho Bác. Công việc này giúp bà có điều kiện được gần Bác và học tập được rất nhiều. Học tập Bác đức tính giản dị, tiết kiệm. Áo Bác rách, có khi vá đi vá lại, Bác mới cho thay. Chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Bác, được ông Cần (người phục vụ Bác) đưa bà vá đi vá lại. Cầm chiếc áo gối của Bác, bà rưng rưng nước mắt, bà nói với ông Cần thay áo gối khác cho Bác dùng nhưng Bác chưa đồng ý. Người vẫn dùng chiếc áo gối vá.
Những năm tháng giúp việc ở văn phòng Bác tôi có những kỷ niệm không bao giờ quên.
Bà còn kể rằng:
Ở Việt Bắc, có một buổi Bác đi công tác về muộn, về qua văn phòng, Bác nghỉ lại một lát vì mệt. Đồng chí Hoàng Hữu Kháng, bảo vệ của Bác nói với bà:
– Bác mệt không ăn được cơm. Cô nấu cho Bác bát cháo.
Bác đang nằm nghỉ nghe thấy thế liền nhỏm dậy bảo bà:
– Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội ấy, vừa chóng chín, vừa tiết kiệm được gạo, khỏi bỏ phí cơm thừa.”
YÊU CẦU :
1.Xác đinh PTBD chính của vb trên.
2.Xác định phép liệt kê, trạng ngữ, các kiểu câu có trong vb.
3.Phân tích cấu tạo ngữ pháp, xác định thành phần mở rộng của câu.
4.Nêu nội dung chính của vb.
5.Ý nghĩa của các chi tiết tiêu biểu, tính cách của nhân vật xuất hiện trong vb.
GIÚP EM LÀM ĐỀ CƯƠNG THI VỚI Ạ @@ MONG MỌI NGƯỜI LÀM HẾT <3 HỨA VOTE 5 SAO Ạ ! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 2 ngày 2022-04-19T21:28:21+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. 1, Tự sự

  2, 

  – Phép liệt kê: việc khâu, vá quần áo, chăn, màn, áo gối cho Bác.

  – Trạng ngữ: Khi làm việc ở văn phòng Bác; Những năm tháng giúp việc ở văn phòng Bác; Ở Việt Bắc, có một buổi Bác đi công tác về muộn, về qua văn phòng.

  – Các kiểu câu:

  + Câu trần thuật: Công việc này giúp bà có điều kiện được gần Bác và học tập được rất nhiều.

  + Câu cầu khiến: Cô nấu cho Bác bát cháo. Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội ấy, vừa chóng chín, vừa tiết kiệm được gạo, khỏi bỏ phí cơm thừa

  3,

  Câu mở rộng cụm C-V:

  Chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Bác, / được ông Cần (người phục vụ Bác) đưa bà vá đi vá

                        CN                                                                      VN

  lại.

  Thành phần mở rộng: chủ ngữ

  Chiếc áo gối / màu xanh hòa bình của Bác.

        CN                          VN

  Những năm tháng giúp việc ở văn phòng Bác /tôi /có những kỷ niệm không bao giờ quên.

              TN                                                                  CN               VN

  Thành phần mở rộng: vị ngữ

  Những kỷ niệm/ không bao giờ quên.

              CN                            VN

  4,

  Nội dung của văn bản: kể lại những câu chuyện xoay quanh đức tính giản dị, thanh cao của Bác Hồ

  5,

  Những chi tiết trong văn bản như vá đi vá lại chiếc áo gối và bảo nhà bếp nấu cháo bằng cơm nguội đều thể hiện đức tính giản dị, thanh cao tuyệt đẹp của Bác Hồ kính yêu.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )