Môn Văn Lớp: 7 “Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho q

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: “Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong,
Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng
nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. Suy cho cùng, chân lí, những chân lí
lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị: “Không có gì quý hơn độc
lập, tự do”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, song có thể cạn,
núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi”… Những chân lí giản
dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người
đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách
mạng”.
a. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Tác giả của văn bản là ai?
b. Hãy cho biết luận điểm của đoạn văn trên là gì?
c. Để làm rõ cho luận điểm đó, tác giả đã sử dụng những dẫn chứng nào? Những
dẫn chứng đó có giàu sức thuyết phục không? Vì sao? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aaliyah 3 tuần 2022-01-04T08:37:47+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Thu HaỌC TỐT

  a,

  – Đoạn văn trên trích trong văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”.

  – Tác giả: Phạm Văn Đồng.

  b, 

  – Luận điểm của đoạn văn trên: Sự giản dị của Bác trong lời nói và bài viết.

  c,

  – Để làm rõ cho luận điểm trên, tác giả đã sử dụng những dẫn chứng:

  + vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

  + Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, song có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi”…

  => Những dẫn chứng trên vô cùng thuyết phục bởi nó làm rõ cho luận điểm rằng Bác còn giản dị trong lời nói và bài viết.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )