Môn Văn Lớp: 7 giải thích câu tục ngữ sau: 1 nắm cỏ 1 giỏ phân

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: giải thích câu tục ngữ sau:
1 nắm cỏ 1 giỏ phân No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2022-01-06T01:31:51+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Ý nghĩa của câu tục ngữ :“một hòn đất nỏ bằng giỏ phân” là: Khi được phơi nỏ, nước trong đất bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều muối khoáng. Mặt khác, khi đất được phơi nỏ thì nhiều trứng sâu bệnh, mầm cỏ dại cũng bị diệt tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.

  2. là: Khi được phơi nỏ, nước trong đất bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều muối khoáng.

    hi !

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )