Môn Văn Lớp: 7 giải thích câu tục ngữ đói cho sạch rách cho thơm

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: giải thích câu tục ngữ đói cho sạch rách cho thơm No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 1 tuần 2022-04-19T19:46:12+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. – “Đói cho sạch, rách cho thơm”

    Cụm từ “Đói cho sạch” có ý nghĩa: Dù mình đói nhưng tâm hồn vẫn phải sạch sẽ, lương thiện, không ăn cắp ăn trộm của người khác.

    Cụm từ “Rách cho thơm” có ý nghĩa: Quần áo có rách rưới thế nào thì mình vẫn phải thơm tho, sạch sẽ

  2. Đói cho sạch rách cho thơm:

    – Dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn vất vả cũng phải biết gìn giữ nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, sống ngay thẳng, trong sạch.

    – Giá trị của câu tục ngữ: Là đạo lý giáo hóa, khuyên răn sâu sắc giúp con người gìn giữ nhân phẩm và đạo đức.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )