Môn Văn Lớp: 7 Xét về thể thơ bản phiên âm nguyên tác số với bản dịch thơ có gì khác nhau( nêu dõ tên người dịch

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Xét về thể thơ bản phiên âm nguyên tác số với bản dịch thơ có gì khác nhau( nêu dõ tên người dịch No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 3 tuần 2022-01-04T12:19:41+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Thơ

  Nam quốc sơn hà nam đế cư

  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

  Nhữ đẳng hàng khan thủ bại hư

  Dịch

  Sông núi nước Nam vua Nam ở 
  Rành rành định rõ ở sách trời 
  Cớ sao lũ giặc đến xâm phạm 
  Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!

  Tên người dịch : Không rõ

  Xin hay nhất !

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )