Môn Văn Lớp: 7 xét về cấu tạo: phải biết chọn sách mà đọc và trân trọng, nâng niu những cuốn sách quý là kiểu câu gì

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: xét về cấu tạo: phải biết chọn sách mà đọc và trân trọng, nâng niu những cuốn sách quý là kiểu câu gì No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 7 ngày 2021-10-15T01:48:05+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Xét về cấu tạo: phải biết chọn sách mà đọc và trân trọng, nâng niu những cuốn sách quý là kiểu câu gì 

  Trả lời : 

  Câu trên thuộc kiểu câu rút gọn và rút gọn chủ ngữ 

  Khôi phục : Chúng ta phải biết chọn sách mà đọc và trân trọng, nâng niu những cuốn sách quý 

  Nocopy 

  @gladbach

 2. Xét về cấu tạo: phải biết chọn sách mà đọc và trân trọng, nâng niu những cuốn sách quý là kiểu câu gì?

  – Xét về cấu tạo, câu trên thuộc câu rút gọn (Rút gọn thành phần chủ ngữ)

  – Tác dụng: + NGắn gọn, dễ hiểu hơn

                     + Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong cây là của chung mọi người.

  – Khôi phục: Chúng em phải biết chọn sách mà đọc và trân trọng, nâng niu những cuốn sách quý.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )