Môn Văn Lớp: 7 Em hãy thay mặt cho lớp viết một văn bản báo cáo gửi cô tổng phụ trách đội báo cáo kết quả việc thực hiện cuộc thi , Bác Hồ với thiếu nhi ,

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Em hãy thay mặt cho lớp viết một văn bản báo cáo gửi cô tổng phụ trách đội báo cáo kết quả việc thực hiện cuộc thi , Bác Hồ với thiếu nhi , thiếu nhi với Bác Hồ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Faith 1 năm 2022-04-07T12:24:07+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lâp-tự do-hạnh phúc

                              Long an, ngày … tháng .. năm

                       VĂN BẢN BÁO CÁO

  KÍNH GỬI : Cô tổng phụ trách của trường …..

  Em là lớp trưởng của lớp…. ,xin thay mặt cả lớp báo cáo với cô kết quả thi đua cuộc thi <Bác Hồ với thiếu nhi , thiếu nhi với bác Hồ > kết quả thực hiện của lớp …. là ???? điểm , hoàn thành đầy đủ nội dung mà cuộc thi đưa ra.

                                                          Em thay mặt lớp….

                                                               (Lớp trưởng)

                                                                    Kí tên

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )