Môn Văn Lớp: 7 “dưới gốc tre tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua mặt đất mà chỗi dậy , bẹ măng bọc kín thân

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: “dưới gốc tre tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua mặt đất mà chỗi dậy , bẹ măng bọc kín thân cây non , ủ kỹ như áo mẹ chùm lần trong lần ngoài cho đứa con non nớt”
– Hãy cho biết đoạn văn trên có mấy câu?
– Phân tích cấu tạo của từng câu. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Harper 3 tháng 2022-01-13T03:03:00+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. doạn văn có 2 câu

    dưới gốc tre tua tủa những mầm măng

    Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua mặt đất mà chỗi dậy , bẹ măng bọc kín thân cây non , ủ kỹ như áo mẹ chùm lần trong lần ngoài cho đứa con non nớt

  2.  2 câu

    dưới gốc tre tua tủa những mầm măng

    Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua mặt đất mà chỗi dậy , bẹ măng bọc kín thân cây non , ủ kỹ như áo mẹ chùm lần trong lần ngoài cho đứa con non nớt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )