Môn Văn Lớp: 7 Dừng chân đứng lại: trời, non, nước, Một mảnh tình riêng, ta với ta. 2 câu sd nghệ thuật j , tác dung? thể hiện tâm trạng j

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
2 câu sd nghệ thuật j , tác dung? thể hiện tâm trạng j No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2022-02-18T08:04:21+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. → Nghệ thuật đối lập

    → Tạo sự tương phản

    → Tâm trạng cô đơn, lẻ loi, người bé nhỏ, không gian bao la rộng lớn

  2. – Nghệ thuật đối lập tương phản. ( dùng làm so sánh, tăng độ sinmh động)

    thể hiện tâm trạng: kkhoong gian thì bao la rộng lớn nhưng chỉ ta với ta cô đơn nhỏ bé)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )