Môn Văn Lớp: 7 “Đồng bào ta trước…nồng nàn yêu nước” Câu Hỏi: Đoạn văn sử dụng nghệ thuật gì nổi bật?

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: “Đồng bào ta trước…nồng nàn yêu nước”
Câu Hỏi: Đoạn văn sử dụng nghệ thuật gì nổi bật? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-10-28T05:53:04+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1.  Đoạn văn sử dụng nghệ thuật:

  – liệt kê :

  +Từ các cụ già tóc bạc …. nồng nàn yêu nước, ghét giặc

  + Từ những chiến sĩ …..con đẻ của mình

  + Từ những nam nữ công nhân ….cho Chính phủ

  ->  Tác dụng : Khẳng định tinh thần yêu nước nồng nàn của toàn thể quần chúng nhân dân Việt Nam

  – Đảo ngữ: “lòng nồng nàn yêu nước” -> tác dụng nhấn mạnh tính chất, mức độ của lòng yêu nước, làm nổi bật lòng yêu nước của nhân dân ta.

  – điệp cấu trúc câu: Từ ….đến…”. -> tác dụng : chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta, nhấn mạnh tính chất phổ biến, rộng khắp của lòng yêu nước : ở mọi nơi, ở mọi tầng lớp nhân dân.

 2. Sử dụng mô hình : từ .. đến 

  Tác dụng :  làm sáng tỏ lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và nhiệt tình tham gia kháng chiến cứu nước của nhân dân ta

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )