Môn Văn Lớp: 7 Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở n

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến nhân dân miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiểu diệt giặc, đến những công chức hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải,cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đợi như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dan thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến,cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ,… Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.
– Đoạn văn sử dụng các biện pháp nghệ thuật?
– Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-12-30T01:12:22+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. – Đoạn văn sử dụng nghệ thuật liệt kê :

  +Từ các cụ già tóc bạc …. nồng nàn yêu nước, ghét giặc

  + Từ những chiến sĩ …..con đẻ của mình

  + Từ những nam nữ công nhân ….cho Chính phủ

  – Tác dụng : Khẳng định tinh thần yêu nước nồng nàn của toàn thể quần chúng nhân dân Việt Nam

 2. * Nghệ thuật

  – Đảo ngữ: “lòng nồng nàn yêu nước” -> tác dụng nhấn mạnh tính chất, mức độ của lòng yêu nước, làm nổi bật lòng yêu nước của nhân dân ta.

  – điệp cấu trúc câu: Từ ….đến…”. -> tác dụng : chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta, nhấn mạnh tính chất phổ biến, rộng khắp của lòng yêu nước : ở mọi nơi, ở mọi tầng lớp nhân dân.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )