Môn Văn Lớp: 7 Đối tượng đi xem bói ,trong bài ca dao những câu hát châm biếm khổ thơ 2 , là ai ? tại sao tác giả dân gian lại chọn đối tượng đó đi xem bói

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đối tượng đi xem bói ,trong bài ca dao những câu hát châm biếm khổ thơ 2 , là ai ? tại sao tác giả dân gian lại chọn đối tượng đó đi xem bói ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Brielle 3 tháng 2022-02-07T03:12:49+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. 1.Đối tượng đi xem bói là một người phụ nữ.Bởi vì thời xưa,người ta tin rằng giàu,nghèo là do số,vả lại,ông thầy bói bói những chuyện mà một người phụ nữ rất quan tâm:giàu-nghèo,cha-mẹ,chồng-con

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )