Môn Văn Lớp: 7 Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi dưới đây: “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong b

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”
(Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Hồ Chí, Minh, Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)
Câu: 8 #377610
Báo lỗi
Phân tích cấu tạo câu sau và cho biết cụm chủ – vị nào dùng để mở rộng câu, mở rộng thành phần gì trong câu sau?
“Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-11-22T05:09:49+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Bổn phận của chúng ta là chủ ngữ.Là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày là vị ngữ

  2. Bổn phận của chúng ta là chủ ngữ.

    Là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày là vị ngữ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )