Môn Văn Lớp: 7 Đọc ngữ liệu:’ dân ta có một lòng nàn yêu nước . -… >>>> đến và lũ cướp nước’ 1. Hãy chỉ ra câu văn nêu luận điểm của đoạn văn? 2. Nêu

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đọc ngữ liệu:’ dân ta có một lòng nàn yêu nước . ……. >>>> đến và lũ cướp nước’
1. Hãy chỉ ra câu văn nêu luận điểm của đoạn văn?
2. Nêu nội dung chính của đoạn văn trên?
3. Trong câu cuối của đoạn văn tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào để diễn tả sức mạnh
tinh thần yêu nước? Nêu tác dụng?
4. Chỉ ra các động từ sử dụng trong câu cuối của đoạn văn? Nêu tác dụng ?
5. Từ ngữ liệu trên em hãy viết một đoạn văn ngắn( khoảng 10-15 dòng) nêu cảm nhận về
tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời gian chống dịch COVID-19. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Lydia 5 tháng 2021-12-01T01:25:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1: Luân điểm: câu đầu

  2: BPTT liệt kê

  * Câu 3:

   Trong câu cuối của đoạn văn tác giả sử dụng biện pháp tu từ ” liệt kê ” để diễn tả sức mạnh tinh thần yêu nước.

  – Tác dụng:

  → Làm rõ tinh thần yêu nước của nhân dân ta như một làn sóng mạnh mẽ, kiên cường và vô cùng quyết liệt có thể sẵn sàng nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước

  → Thể hiện thái độ trân trọng và yêu quí tinh thần vô cùng sâu sắc, tha thiết ấy của dân tộc ta

  → Nâng cao tinh thần yêu nước của mọi người ngày càng cao hơn

 2. @Meoss_

  * Câu 1:

  – Câu văn nêu luận điểm: Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.

  * Câu 2:

  – Nội dung chính: Nêu lên tinh thần yêu nước vô cùng quý báu, tinh khiết của dân tộc ta.

  * Câu 3:

  Trong câu cuối của đoạn văn tác giả sử dụng biện pháp tu từ ” liệt kê ” để diễn tả sức mạnh tinh thần yêu nước.

  – Tác dụng:

  → Làm rõ tinh thần yêu nước của nhân dân ta như một làn sóng mạnh mẽ, kiên cường và vô cùng quyết liệt có thể sẵn sàng nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước

  → Thể hiện thái độ trân trọng và yêu quí tinh thần vô cùng sâu sắc, tha thiết ấy của dân tộc ta

  → Nâng cao tinh thần yêu nước của mọi người ngày càng cao hơn

  * Câu 4:

  – Các động từ sử dụng trong câu cuối của đoạn văn là: xâm lăng, kết thành, lướt qua, nhấn chìm, bán, cướp.

  – Tác dụng:

  → Làm phương tiện để tác giả có thể sử dụng dễ dàng phép tu từ nhân hóa

  → Nêu lên những chứng minh rõ ràng về sự nồng nàn về tinh thần yêu nước của dân tộc ta

  → Làm cho câu văn giàu sức gợi hình, gợi cảm hơn.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )