Môn Văn Lớp: 7 Đọc lại vb tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Hãy tìm những dẫn chứng chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta trong hai thời kỳ sau đây: –

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đọc lại vb tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Hãy tìm những dẫn chứng chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta trong hai thời kỳ sau đây:
– Thời kỳ kháng chiến chống Pháp
– Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
3 tuần 2022-01-04T05:52:50+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. – Thời kỳ kháng chiến chống Pháp: Sự đồng tâm nhất trí của mọi tầng lớp nhân dân VN đứng lên chống Pháp.

  + Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ.

  + Từ nhân dân miền ngược đến… miền xuôi.

  + Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận đến những công chức ở hậu phương

  + Từ những nam nữ công nhân và nông dân… đến những đồng bào điền chủ…

  – Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: ( Bài văn chỉ có thời chống Pháp và ngày xưa)

 2. – Lòng yêu nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp:

     + Từ các lứa tuổi: từ già tới trẻ

     + Khắp các vùng miền: miền ngược tới miền xuôi

     + Mọi giai cấp: công nhân, nông dân, chiếc sĩ

     + Khắp các mặt trận: hậu phương tới tiền tuyến

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )