Môn Văn Lớp: 7 Đọc kĩ đoạn văn và thực hiện các yêu cầu bên dưới -Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bàytrong tủ kính, trong bì

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đọc kĩ đoạn văn và thực hiện các yêu cầu bên dưới
-Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bàytrong tủ kính, trong bình pha lê.
rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kí đáo ấy đều đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu, công việc kháng chiến.
Câu 1: Hãy ghi lại các câu rút gọn có trong đoạn văn và cho biết tác giả sử dụng câu rút gọn như vậy có tác dụng gì?
Câu 2: Nêu ý nghĩa của tác phẩm đó? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 7 tháng 2021-11-12T14:33:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. +Có có khi được trưng bày trong tủ kính trong bình pha lê rõ ràng, dễ tính

  +Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm

  Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức ,lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành và công cuộc yêu nước ,công cuộc kháng chiến

  ->Tác giả rút gọn như vậy làm cho câu đỡ lặp lại làm lại. Lưu ý về hành động của người nói và làm cho câu ngắn gon hơn.

  Câu 2 : Ý nghĩa : Đề cao tình thần yêu nước của nhân dân ta.


 2. @Meoss_

  * Câu 1:

  – Các câu rút gọn:

  ( 1 ) Có khi được trưng bàytrong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  ( 2 ) Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  ( 3 ) Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu, công việc kháng chiến.

  – Tác dụng:

  + Làm câu ngắn gọn hơn;

  + Không bị lỗi lặp từ với câu trước đó;

  + Ở câu ( 3 ) còn có ý chỉ chung cho mọi người

  * Câu 2:

  – Ý nghĩa: Ca ngợi và tuyên dương tinh thần yêu nước nồng nàn, tha thiết của dân tộc ta.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )