Môn Văn Lớp: 7 Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi : “ Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ T

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi : “ Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị: “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “ Nước VN là một, dân tộc VN là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi” …Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng”
a)Nêu luận điểm chính của đoạn văn
b) Tìm phép tu từ liệt kê trong đoạn và nêu tác dụng của phép tu từ liệt kê đó tìm một. Trạng ngữ và cho biết ý nghĩa của trạng ngữ trong đoạn văn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2022-04-06T14:12:44+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. a, Luận điểm : Đức tính giản dị của Bác Hồ qua phương diện trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong

  b, Phép liệt kê : 

  Trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong

  Tác dụng : Nhằm liệt kê những điều Bác Hồ làm trong đức tính của Bác

  Trạng ngữ : 

  Vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được

  Tác dụng : Chỉ mục đích

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )