Môn Văn Lớp: 7 Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi : “ Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ T

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
“ Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác
phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn
cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. Suy cho cùng,
chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản
dị: “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “ Nước VN là một, dân tộc
VN là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao
giờ thay đổi” …Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào
quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức
mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng”
a. Đoạn văn trên trích từ VB nào? Tác giả là ai? Nêu xuất xứ của
VB?
b. Câu nào trong đoạn văn trên thể hiện luận điểm của VB? Để
chứng minh luận điểm đó, tác giả đã lập luận ntn?
c. Tìm trạng ngữ trong câu văn sau và nói rõ tác dụng của trạng ngữ
đó?
d. Câu nói “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do”là câu rút gọn hay
câu đặc biệt ? Tác dụng của cách nói đó là gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 1 ngày 2021-11-24T07:21:01+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. a. Đức tính giản dị của Bác Hồ – Phạm Văn Đồng.

  b. -Luận điểm: sự giản dị trong lời nói và bài viết của Hồ chủ tịch.
      – Luận điểm đó thể hiện ở câu văn đầu tiên được nhắc đến trong đoạn trích. (Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.)

  c. Các trạng ngữ có trong đoạn văn:
  – vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được (nguyên nhân).
  – Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó (cách thức).

  d. Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là câu đặc biệt.
  -> Tác dụng: Khẳng định giành lại tự do, độc lập là khát vọng cháy bỏng của các dân tộc bị áp bức.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )