Môn Văn Lớp: 7 Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn song vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và lũ cướp nước.”
(Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục)
Câu 1 (1,0 điểm): Nêu xuất xứ và nội dung chính của đoạn trích trên?
Câu 2 (1,0 điểm): Chỉ rõ và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ có sử dụng trong đoạn trích?
Câu 3 (1,0 điểm): Từ nội dung đoạn trích hãy nêu suy nghĩ của em về tình yêu quê hương đất nước? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Camila 2 tuần 2022-01-04T03:42:38+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Câu 1

  Đoạn trích trên được trích trong văn bản ”Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Bài văn trích trong Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ 2, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam. 

  Câu 2

  Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên là nhân hóa. Tác dụng là giúp cho tinh thần yêu nước được miêu tả, nhấn mạnh rõ ràng hơn, câu văn sẽ có sức thuyết phục hơn.

  Câu 3

  Nhân dân ta từ xưa tới nay đều có một tinh thần yêu nước rất mạnh mẽ, to lớn. Và dù cho lúc nào thì tinh thần ấy cũng rất sôi nổi, nó luôn kết thành một sức mạnh, một khối đại đoàn kết to lớn để chống lại kẻ thù, bảo vệ đất nước. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )