Môn Văn Lớp: 7 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời.
Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì. Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời.
(Theo Ngữ văn 7, tập 2, tr.43, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015)
Câu 1 (1,0 điểm): Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2 (3,0 điểm): Em hiểu như thế nào về quan niệm: “Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì”?
Câu 3 (3,0 điểm): Theo anh/chị, sai lầm đem đến những tổn thất và bài học gì cho đời?
Câu 4 (3,0 điểm): Anh/Chị hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất trong đoạn trích trên.\
Làm hộ em với ạ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 1 tuần 2021-10-08T00:24:44+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Câu 1:

  Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích: nghị luận

  Câu 2:

  “Một người mà không chịu mất gì” nghĩa là không chấp nhận mất mát về thời gian, tiền bạc, công sức,trí tuệ,..”Thì sẽ không được gì” nghĩa là ko rút ra được những bài học kinh nghiệm, không có sức mạnh, ý chí và trở thành người ko có ích cho xã hội.

  Câu 3:

  Sai lầm đem đến những tổn thất về cả vật chất, tinh thần đem như : buồn ,chán nản,thất vọng và lại đem đến bài học về ý chí, nghị lực; bài học quý báu cho mỗi con người. 

  Câu 4:

  Bạn tự làm nha

  `NOCOPY`

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )