Môn Văn Lớp: 7 Đọc bài thơ và trả lời: Ai làm cho bể kia đầy Cho ao kia cạn, cho gầy cò con a.tìm từ trái nghĩa b.tìm đại từ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đọc bài thơ và trả lời:
Ai làm cho bể kia đầy
Cho ao kia cạn, cho gầy cò con
a.tìm từ trái nghĩa
b.tìm đại từ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Autumn 2 tháng 2022-02-18T08:57:35+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. – Đầy trái nghĩa với cạn nhé

    – Đại từ là Ai

  2. a, Đầy- cạn

    b, Ai

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )