Môn Văn Lớp: 7 Đọc bài thơ sau và trả lời: Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòn

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đọc bài thơ sau và trả lời:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
a) Tìm thành ngữ có cặp từ trái nghĩa
b) Tìm từ trái nghĩa
c) Chỉ ra đại từ xưng hô No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sarah 3 tháng 2022-02-18T08:53:21+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. A:Bảy nổi ba chìm

  B: Nổi- chìm

  Rắn – nát

  C:Kẻ, thân em,em

 2. a, Bảy nổi ba chìm

  b, Nổi- chìm

  Rắn – nát

  c, Kẻ, em

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )