Môn Văn Lớp: 7 đặt một câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: đặt một câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 1 năm 2022-04-15T00:38:30+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. đặt một câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu

    ⇒Mẹ tôi – người tôi yêu quý nhất

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )