Môn Văn Lớp: 7 Đặt câu với mỗi từ Nếu-. thì-.. Vì-.. nên Tuy-..nhưng-… Hễ-… thì-… Sở dĩ-… nên-..

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đặt câu với mỗi từ
Nếu….. thì……
Vì…… nên
Tuy……nhưng…….
Hễ……. thì…….
Sở dĩ……. nên…… No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eva 2 tháng 2022-02-28T07:06:02+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Nếu cậu chạy xe nhanh thì sẽ gặp tai nạn đấy.

  Vì lười học nên Nam bị điểm kém.

  Tuy nhà nghèo nhưng Mai luôn đứng đầu lớp ở mọi môn học.

  Hễ bạn không chăm chỉ học tập thì tương lai sẽ khó để có một công việc ổn định.

  Sở dĩ Hi hay ăn cắp vặt nên bây giờ chẳng ai tin cậu ấy vô tội nữa.

 2. – Nếu trời mưa thì tôi sẽ hủy cuộc hẹn hôm nay.

  – Vì đạt giải nhất nên bố mẹ tặng tôi chiếc xe đạp.

  – Tuy nhà xa nhưng bạn ấy luôn đến lớp sớm nhất.

  – Hễ mưa thì con đường này lại trơn như đổ mỡ.

  – Sở dĩ tôi thích cái mũ đó vì nó rất đẹp.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )