Môn Văn Lớp: 7 Đặt 5 câu rút gọn sau đó Khôi phục lại phần rút gọn

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đặt 5 câu rút gọn sau đó Khôi phục lại phần rút gọn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Nevaeh 4 tuần 2021-12-30T00:23:36+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1.

  – Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,

  – Khôi phục : (Tôi) bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,

  2. 

  – Ban cho cái áo với hai đồng tiền

  – Khôi phục : Và ban cho cái áo với hai đồng tiền,

  3. 

  – Đồn rằng quan tướng có danh

  – Khôi phục : Họ/người ta đồn răng quan tướng có danh

  4. 

  – Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,

  – Khôi phục : (Tôi) dừng chân đứng lại, trời, non, nước,

  5. 

  – Đánh giặc thì chạy trước tiên

  – Khôi phục : Ông ta/Quan tướng đánh giặc thì chạy trước tiên

  • Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
  • Đồn rằng quan tướng có danh,
  • Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.
  • Ban khen rằng: “Ấy mới tài”,
  • Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
   khôi phục 
  • (Tôi) bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
  • (Tôi) dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
  • Họ/người ta đồn răng quan tướng có danh
  • Ông ta/Quan tướng cưỡi ngựa chẳng phải vịn ai.
  • Vua ban khen rằng: “ấy mới tài”,

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )