Môn Văn Lớp: 7 -Đặt 1 câu dấu chấm phẩy có sử dụng “Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp” -Đặt 1 câu dấu chấm phẩy có sử dụn

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: -Đặt 1 câu dấu chấm phẩy có sử dụng “Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp”
-Đặt 1 câu dấu chấm phẩy có sử dụng “Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp”
-Đặt 1 câu gạch ngang No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 5 tháng 2021-11-18T21:28:28+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. -Đặt 1 câu dấu chấm phẩy có sử dụng “Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp”

  VD: Tinh thần yêu nước là một truyền thống lâu đời quý báu của nhân dân ta; truyền thống ấy đã và đang biểu hiện bằng những việc làm thiết thực của biết bao thế hệ nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đồng bào Việt Nam

  – Đặt 1 câu dấu chấm phẩy có sử dụng “Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp”

  VD: Mọi môn học mà học sinh học trên trường đều được ứng dụng trong cuộc sống: môn toán ứng dụng trong tính toán, đo đạc; ngữ văn ứng dụng trong viết, nói hàng ngày; tiếng anh ứng dụng trong hội nhập, lĩnh hội văn hóa đa quốc gia;..

  – Đặt 1 câu có dấu gạch ngang

  Thế kỷ XXI- kỷ nguyên công nghệ số, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng được với áp lực làm việc cao và chuyên nghiệp

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )