Môn Văn Lớp: 7 Đặt 1 câu bị động về tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Mn giúp em với mai em kiểm tra r)

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Đặt 1 câu bị động về tinh thần yêu nước của nhân dân ta
(Mn giúp em với mai em kiểm tra r) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eliza 1 tuần 2021-09-14T04:01:04+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam  cùng lòng tự tôn dân tộc từ lâu đã rất yêu nước

  2. – Tinh thần yêu nước của dân tộc ta được coi như một nét đẹp truyền thống quý báu .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )