Môn Văn Lớp: 7 Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
Câu 1 : Tìm các trạng ngữ của câu trong đoạn văn trên và nêu rõ công dụng của những trạng ngữ ấy
Câu 2 : Chỉ ra phép so sánh được sử dụng trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của nó
Câu 3 : Chỉ ra 1 cụm C-V làm thành phần của cụm từ trong đoạn văn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hadley 1 tuần 2021-09-15T17:23:58+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1:

  `-`Từ xưa đến nay:Chỉ thời gian

  `-` mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng:Chỉ thời gian

  Câu 2: Chỉ ra phép so sánh được sử dụng trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của nó

  `=>` Ko có phép so sánh nào cả

  Câu 3: Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

  `=>` $Cụm$ `C-V:` nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn

 2. Câu 1 :

  Trạng ngữ ” Từ xưa đến nay , mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng ” : chỉ thời gian

  Câu 2 :

  Phép so sánh : tinh thần yêu nước cuả nhân dân ta – một làn sóng vô cùng mạnh mẽ , to lớn 

  ` -> ` Tác dụng : Nhằm khẳng định tinh thần yêu nước của nhân dân ta vô cùng to lớn , manhj mẽ và sẽ nhấn chìm bất kì thế lực đen tối nào muốn phá vỡ tinh thần ấy .

  Câu 3 :

   Từ xưa đến nay , mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng , thì tinh thần ấy lại sôi nổi , nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ , to lớn , nó lướt qua mọi sự nguy hiểm , khó khăn , nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước .

  ` -> ` Cụm ` C – V_1 ` : ` / ` kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ , to lớn

           Cụm ` C – V_2 ` : ` / ` lướt qua mọi sự nguy hiểm , khó khăn , nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )