Môn Văn Lớp: 7 “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
Câu1:Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn
Câu2:Vì sao tác giả cho rằng”Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”
Câu 3:Xác định 2 biện phát tu từ được sử dụng trong câu văn và nêu tác dụng. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-11-04T07:51:45+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Phương thức biểu đạt chính : Nghị Luận

  Tác giả cho rằng”Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước” vì mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

  Biện pháp nghệ thuật : Ẩn dụ, Điệp từ; Liệt kê; Lặp cấu trúc; Nhân hóa

  → Tác dụng : Khẳng định lòng yêu nước mạnh mẽ

      Xin 5* và hay nhất ạ !

 2. 1PTBDC là nghị luận

  2 vì từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tình thần ấy lại sôi nổi nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước 

  3BPTT được sử dụng trong câu văn trên là điệp ngữ điệp cấu trúc câu và nhân hoá tác dụng : tiếp tục ngợi ca khẳng định sức mạnh to lớn của tỉnh thần yêu nước sức mạnh ấy như vũ bão không 1 thế lực nào có thể ngăn cản.

   

   

   

   

   

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )