Môn Văn Lớp: 7 Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy l

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. a)câu văn trên thuộc kiểu câu gì?. b) kiểu câu ấy dùng để làm gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 1 tuần 2022-04-11T05:15:32+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. a, Câu văn trên là câu trần thuật

    b, Câu trần thuật dùng để kể, để trình bày, để thông báo, để nhận định, để khẳng định,….

    Câu văn trên dùng để khẳng định sức mạnh, tầm quan trọng của tinh thần yêu nước lâu đời của nhân dân VN ta trong sự nghiệp bảo vệ độc lập chủ quyền nước nhà.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )