Môn Văn Lớp: 7 “Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ hết sức giữ gìn, kẻ thuổng kẻ thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp nào cừ, bì b

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: “Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ hết sức giữ gìn, kẻ thuổng kẻ thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy ướt lướt thướt như chuột lột .Tình cảnh trông thật thảm.
Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả, ấy vậy mà trên trời vẫn mưa tầm tả trút xuống, dưới sông thì nước bốc lên. Than ôi! sức người khó lòng địch nổi sức trời! Thế đê không sao cự lại dược với thế nước! Lo thay ! nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.”
1,Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên
2,Tìm các từ láy có giá trị gợi hình và gợi thanh và cho biết tác dụng của từ láy đó trong đoạn văn
3,Xác định nghệ thuật tương phản tăng cấp được sử dụng trong đoạn trích trên
(Làm rõ ràng, đúng ý, hay -> vote 5* vs ctrln) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
1 tháng 2022-04-06T07:14:42+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1 :

  Phương thức biểu đạt : Tự sự kết hợp biểu cảm

  Câu 2 :

  Từ láy có giá trị gợi hình và gợi thanh :

  + Giữ gìn ( Hình )

  + Bì bõm ( Hình ) 

  + Lướt thướt ( Hình ) 

  + Tầm tả ( Thanh ) 

  Tác dụng : Nhằm làm tăng sức biểu cảm cho câu văn diễn đạt

  Câu 3 : 

  Nghệ thuật tăng cấp :

  Trời mưa mỗi lúc một lớn ⇒ nước sông mỗi lúc mỗi cao ⇒ âm thanh mỗi lúc một ầm ĩ ⇒ sức người mỗi lúc một kiệt

  Nghệ thuật tương phản :

  Sức người >< sức đê

  Thế đê >< thế trời

  Tác dụng : Nhằm làm cho nổi sợ của người dân càng nâng cao

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

 2. 1. Biểu cảm

  2. ai ai, lướt thướt,tầm tả

  Bạn nhớ cho mình câu trả lời hay nhất và cảm ơn nha Tks:)))

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )