Môn Văn Lớp: 7 Có một vở chèo rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể. Em thay mặt tập thể lớp viết một văn bảm đề nghị với thầ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Có một vở chèo rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể. Em thay mặt tập thể lớp viết một văn bảm đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm
Mn jup mk vs cần gấp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Isabelle 1 tuần 2021-09-15T09:56:56+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – tự do – hạnh phúc

   ……………………………, ngày………….tháng……………..năm 2020

  Đơn đề nghị

  Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp trường ……………………………………………………………

  Tập thể lớp chúng em xin trình bài 1 việc như sau: Có một vở chèo rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể. Chúng em kính mong cô xem xét và đồng ý cho cả lớp đi xem 

  vở chèo để hiêủ hơn về tác phẩm.

  Thay mặt cả lớp

  Lớp  trưởng

  (đã kí)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )