Môn Văn Lớp: 7 Có 1 bài viết nhận xét về văn bản”Đức tính giản dị của Bác Hồ”(Phạm Văn Đồng) bị nhòe một số từ.Hãy chọn những từ sau để điền cho thích hợp:

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Có 1 bài viết nhận xét về văn bản”Đức tính giản dị của Bác Hồ”(Phạm Văn Đồng) bị nhòe một số từ.Hãy chọn những từ sau để điền cho thích hợp:cụ thể,toàn diện,tiêu biểu,sâu sắc,chặt chẽ,chân thành,bình dị.
“Bằng mạch lập luận…(1),với những dẫn chứng…(2),…(3),…(4)với lời bình luận…(5)và tình cảm…(6),…(7),bài viết đã khiến cho người đọc,người nghe thấm thía về một nét phẩm chất cao đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh.” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Remi 5 tháng 2021-11-18T23:36:32+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Bằng mạch lập luận chặt chẽ,với những dẫn chứng cụ thể, toàn diện, tiêu biểu với lời bình luận sâu sắc và tình cảm chân thành, bình dị,bài viết đã khiến cho người đọc,người nghe thấm thía về một nét phẩm chất cao đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh.”

    Vote 5* và chọn câu trả lời hay nhất nhé

  2.    ”Bằng mạch lập luận chặt chẽ, với những dẫn chứng cụ thể, toàn diện, tiêu biểu, với lời bình luận sâu sắc và tình cảm chân thành, bình dị, bài viết đã khiến cho người đọc, người nghe thấm thía về một nét phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.” 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )