Môn Văn Lớp: 7 chuyển đổi câu chủ động sau thành câu bị động a) năm 1951, giặc Pháp đã phục kích và sát hại Nam Cao khi og dag trên đường công tác ở vùng đ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: chuyển đổi câu chủ động sau thành câu bị động
a) năm 1951, giặc Pháp đã phục kích và sát hại Nam Cao khi og dag trên đường công tác ở vùng địch
hậu Liên khu III
b)Các công nhân đã xây xong cầu vào năm 1898
c)người ta đã dựng một chiếc đồng hồ đếm ngược ở gần bờ hồ
d)người ta đã mở thêm nhiều tuyến đường mới trong thành phố
cố giúp tôi vs No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Caroline 2 ngày 2022-04-18T07:09:16+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a) năm 1951,Nam Cao đã bị giặc bắt phục kích và sát hại khi ông trên đường công tác ở vùng địch

  b) Cầu được công dân xây xong vào năm 1998

  c) Chiếc đồng hồ đếm ngược được người ta dựng tại Bờ hồ

  d) Nhieu tuyến đường mới được người ta mở trong thành phố

 2. a) năm 1951, giặc Pháp đã phục kích và sát hại Nam Cao khi og dag trên đường công tác ở vùng địch hậu Liên khu III

  ⇒ Nam Cao đã bị giặc Pháp phục kích và sát hại khi ông đang trên đường công tác ở vùng địch hậu Liên khi III , năm 1951. 

  b)Các công nhân đã xây xong cầu vào năm 1898

  ⇒Cầu đã được các công nhân xây xong vào năm 1898.

  c)người ta đã dựng một chiếc đồng hồ đếm ngược ở gần bờ hồ

  ⇒Chiếc đồng hồ đếm ngược đã được người ta dựng ở gần bờ hồ.

  d)người ta đã mở thêm nhiều tuyến đường mới trong thành phố

  ⇒Nhiều tuyến đường mới đã được người ta mở thêm trong thành phố

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )