Môn Văn Lớp: 7 Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói:”Đoàn kết là sức mạnh vô địch’.Em hiểu thế nào là đoàn kết?Tại sao đoàn kết lại là sức mạnh vô địch?Em phải làm

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói:”Đoàn kết là sức mạnh vô địch’.Em hiểu thế nào là đoàn kết?Tại sao đoàn kết lại là sức mạnh vô địch?Em phải làm gì để thực hiện lời dạy đó No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Genesis 3 tuần 2022-04-05T23:58:11+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Đoàn kết có nghĩa là sự gắn kết bền chặt giữa các cá nhân với nhau trong một tập thể, là hội tụ lại, họp lại một cách hiệu quả, “Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung” không chia rẽ . Là người học sinh, chúng ta phải nhận thức rõ được vai trò và sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Để từ đó gây dựng một tập thể lớp đoàn kết, một ngôi trường đoàn kết và rộng hơn là một xã hội đoàn kết. Chúng ta đoàn kết không chỉ vì lợi ích trước mắt mà còn vì lợi ích lâu dài là bảo vệ và phát triển đất nước.

  2. @Lambaitot#

        Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: ” Đoàn kết là sức mạnh vô địch ” quả là vô cùng đúng đắn. Chúng ta đã biết rằng đoàn kết luôn tạo nên sức mạnh giống như câu thành ngữ ” Đoàn đoàn, đoàn kết, đại đoàn kết … ” cũng đã khẳng định điều đó. Đoàn kết là sự hợp tác của nhiều cá nhân thành một tập thể. Mà một tập thể sẽ luôn có sức mạnh vô địch khi góp nhiều sức mạnh lại với nhau. Theo đó, là tình yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Để thực hiện lời dạy đó, chúng ta cần có tinh thần đoàn kết với mọi người xung quanh. Đoàn kết, chia sẻ với tập thể và thành viên trong tập thể mà mình tham gia. Tin tưởng và tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )