Môn Văn Lớp: 7 Chủ đề Nội dung Tục ngữ về thiên nhiên, lao động sản xuất: – Nói về cách đo thời gian, dự đoán thời tiết, quy luật nắng,

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Chủ đề Nội dung
Tục ngữ về thiên nhiên, lao động sản xuất:
– Nói về cách đo thời gian, dự đoán thời tiết, quy luật nắng, mưa, gió, bão,… , thể hiện kinh nghiệm quý báu của nhân dân về thiên nhiên.
– ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..
– …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..
Tục ngữ về con người và xã hội:
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..
– …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arya 4 tháng 2022-01-05T22:10:52+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. 1. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

  2. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

  3. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.

  4. Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt.

  5. Tấc đất, tấc vàng.

  6. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.

  7. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.

  8. Nhất thì, nhì thục.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )