Môn Văn Lớp: 7 Cho đoạn văn và trả lời câu hỏi ” dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước-. lũ bán nước cướp nước” a, Đoạn văn trên trích trong văn bản nào?

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Cho đoạn văn và trả lời câu hỏi ” dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước….. lũ bán nước cướp nước”
a, Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? tác giả là ai
b, Đoạn trích ra đời trong hoàn cảnh nào?
c, Nội dung chính của đoạn văn? Câu văn gây luận điểm?
d, Tìm ra trạng ngữ cho các câu trong đoạnvăn? Nêu ý nghĩ?
e Vì sao nói ‘tinh thần yêu nước của nhân dân ta?
g, Trong đoạn văn trên tac giả đã dùng hình ảnh nào để thể hiện sức mạnh của tinh thần yêu nước ? Có ý nghĩ gì?
CÁC DÂN CHUYÊN VĂN GIÚP MK VS No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aaliyah 5 tháng 2021-11-30T19:37:12+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. a) Đoạn văn trích trong văn bản “Tinh thần yêu nước của dân ta”

  – Tác giả Hồ Chí Minh

  b) Bài văn trích trong Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam (tên gọi từ năm 1951 đến năm 1975 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay). 

  c) Nội dung chính: khẳng định sức mạnh của tinh thần yêu nước dân ta, khẳng định giá trị và niềm tự hào của Người với dân tộc.

  d) Trạng ngữ có trong đoạn văn trên:

  từ xưa đến nay  => Trạng ngữ chỉ thời gian

  mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng => trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

  e) Vì văn bản phản ánh tinh thần yêu nước của dân ta ở thời điểm lịch sử và hiện tại, nhắc nhở về bổn phận mà nhân dân phải giữ gìn và phát huy. Văn bản đã nói khái quát lên tinh thần yêu nước của dân tộc, nói lên đời sống và xã hội, bàn luận về vấn đề của cả nước.

  g) Tác giả sử dụng hình ảnh nhân hóa để thể hiện sức mạnh tinh thần yêu nước.

  => Ý nghĩa: Nhấn mạnh lòng yêu nước của dân ta vô cùng mãnh liệt, nó là một thứ vũ khí sắc bén mỗi khi dân ta gặp khó khăn nguy hiểm-> làm cơ sở vững chắc cho chiến thắng, khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )