Môn Văn Lớp: 7 Cho đoạn văn sau: Tinh thần yêu nươc cả nhân dân ta cũng như các thứ của quý-. đến hết a) nêu tác giả,tác phẩm b) tìm câu rút gọn trong đ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Cho đoạn văn sau: Tinh thần yêu nươc cả nhân dân ta cũng như các thứ của quý….. đến hết
a) nêu tác giả,tác phẩm
b) tìm câu rút gọn trong đoạn trích trên và chỉ rõ thành phần được rút gọn
c) Chỉ ra b pháp liệt kê và nêu tác dụng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 1 năm 2022-04-15T05:04:32+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a, Tác giả : Hồ Chí Minh

  Tác phẩm : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  b, Câu rút gọn : Rút gọn thành phần chủ ngữ 

  ( 2 ) Có khi được trưng bày trongtủ kính, trong bình pha lê rõ ràng dễ thấy. 

  ( 3 ) Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  ( 5 ) Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyêntruyền, tổ chức, lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đềuđược thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiển

  c, Biện pháp liệt kê :

  + Trong tủ kính, trong bình pha lê

  + Trong rương, trong hòm

  + Giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo

  Tác dụng : Nhằm liệt kê sâu sắc hơn về công cuộc của Đảng

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

 2. a, tác giả là Hồ Chí Minh 

  tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 

  b,- Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  – Nhưng cũng có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  – Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến

  thành phần rút gọn là chủ ngữ

  c, 

  – được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  –  ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến

  Tác dụng 

  +làm cho các việc làm thể hiện sự phát huy tinh thần yêu nước được sâu sắc , đầy đủ ,cụ thể 

  +làm cho lời văn nhịp ngàng , uyển chuyển 

  +thể hiện được thái độ tuyên truyền phát huy tinh thần yêu nước của tác giả 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )