Môn Văn Lớp: 7 Cho đoạn văn cuối của văn bản”Tình thần yêu nước của nhân dân ta”trả lời những câu hỏi sau. a)Trong câu 1 của đoạn văn,tác giả đã sử dụng ph

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Cho đoạn văn cuối của văn bản”Tình thần yêu nước của nhân dân ta”trả lời những câu hỏi sau.
a)Trong câu 1 của đoạn văn,tác giả đã sử dụng phép tu từ nào?nêu tác dụng của nó.
b)Xác định 2 câu rút gọn trong đoạn văn trên và cho biết thành phần nào được rút gọn?nêu tác dụng.
c)Từ văn bản trên,em có liên tưởng đến văn bản nào trong văn bảnnaof trong chương trình lớp 6 lớp 7,kèm tên tác giả No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 1 tuần 2021-11-26T12:51:52+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Tác giả đã dùng biện pháp tu từ : so sánh 

    – so sánh lòng yêu nước với làn sóng mạnh mẽ 

    – so sánh tinh thần yêu nước , giúp người đọc hình dung cụ thể giá trị và tinh thần yêu nước cùng các trạng thái của nó 

    Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy

     ” Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương , trong hòm “

     Từ văn bản trên,em có liên tưởng đến văn bản trong chương trình lớp 6,7 là:

     Tác phẩm Lòng yêu nước

    Tác giả: I-lia Ê-rên-bua

  2. a) Trong câu 1 của đoạn văn,tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ: so sánh

    -> Tác dụng: nói lên sự quan trọng, quý giá của tinh thần yêu nước, nó cũng giúp cho người đọc hình dung ra được giá trị của lòng yêu nước.

    b) Câu rút gọn :

    + ” Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy “

    + ” Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương , trong hòm “

    -> Đều được rút gọn thành phần chủ ngữ 

    -> Tác dụng: cung cấp thông tin nhanh hơn, tránh lặp từ ” tình thần yêu nước”.

    c) Từ văn bản trên,em có liên tưởng đến văn bản trong chương trình lớp 6,7 là:

    + Tác phẩm Lòng yêu nước

    + Tác giả: I-lia Ê-rên-bua

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )