Môn Văn Lớp: 7 cho biết những câu sau đây là câu nào là câu rút gọn, câu nào là câu đặc biệt và gạch chân dưới những câu đó nêu tác dụng của câu đặc biệt c

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: cho biết những câu sau đây là câu nào là câu rút gọn, câu nào là câu đặc biệt và gạch chân dưới những câu đó
nêu tác dụng của câu đặc biệt câu rút gọn trong câu đó
7 Mình kiểm tra môn Văn vào thứ mấy vậy Sơn?- Thứ sáu
10 Đói và lạnh! Mệt và sợ! Nó hớt hãi chạy băng qua khỏi cánh rừng đầy khói lửa bom đạn
11 Một giờ… hai giờ….Hàng giờ đồng hồ trôi qua nhưng nó vẫn chưa làm được câu nào trong đề
12 Những con ong chăm chỉ hút mật từ nhụy hoa trong vườn. Một phút….. hai phút…. ba phút… rồi bốn phút…. Nhiều quá! Ong thợ siêng năng làm việc để đem đến cái đẹp cho đời, hương thơm cho đời
13 Thương thay! Những số phận con người bị cuộc đời vùi dậy trong đáy xã hội cũ
14 Hứa hươu hứa vượn
15 Ăn không nói có
16 Hỡi ơi! Cuộc sống muôn ngàn khó khăn nhưng vẫn có chút màu hồng
Mong mn giúp mình nhé No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madelyn 1 tuần 2022-01-09T22:48:26+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. 7. Mình kiểm tra môn Văn vào thứ mấy vậy Sơn?- Thứ sáu

   =>Câu rút gọn: Thứ sáu 

  10. Đói và lạnh! Mệt và sợ! Nó hớt hãi chạy băng qua khỏi cánh rừng đầy khói lửa bom đạn

   =>Câu đặc biệt: Đói và lạnh! Mệt và sợ!

  11. Một giờ… hai giờ….Hàng giờ đồng hồ trôi qua nhưng nó vẫn chưa làm được câu nào trong đề

   =>Câu đặc biệt 

  12. Những con ong chăm chỉ hút mật từ nhụy hoa trong vườn. Một phút….. hai phút…. ba phút…  rồi bốn phút…. Nhiều quá! Ong thợ siêng năng làm việc để đem đến cái đẹp cho đời, hương thơm cho đời

   =>câu đặc biệt

  13. Thương thay! Những số phận con người bị cuộc đời vùi dậy trong đáy xã hội cũ 

  =>câu đặc biệt

  14. Hứa hươu hứa vượn

  => câu rút gọn

  15. Ăn không nói có

  => câu rút gọn

  16. Hỡi ơi! Cuộc sống muôn ngàn khó khăn nhưng vẫn có chút màu hồng

  => câu đặc biệt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )