Môn Văn Lớp: 7 Cho biết câu sau là tục ngữ hay ca dao? Vì sao? “Chị ngã em nâng.”

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Cho biết câu sau là tục ngữ hay ca dao? Vì sao?
“Chị ngã em nâng.” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Delilah 1 tuần 2021-10-14T23:53:00+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. minh nghi la tuc ngu

    vi ca dao hâu ngu có 2 câu tro lên 

  2. là tục ngữ vì nó ngắn gọn, dễ hiểu, còn ca dao là từ 2 câu trở lên

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )