Môn Văn Lớp: 7 chỉ ra phép liệt kê và nêu tác dụng trong đoạn văn sau: đồng bào ta ngày nay -nồng nàn yêu nước

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: chỉ ra phép liệt kê và nêu tác dụng trong đoạn văn sau: đồng bào ta ngày nay ….nồng nàn yêu nước No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-10-08T01:58:36+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ những cụ già tóc bạc đến những cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến nhân dân miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc, yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên ruộng đất cho Chính phủ,…Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.

    -> Tác dụng: Phép liệt kê có tác dụng khẳng định và gợi tả sức mạnh to lớn của lòng yêu nước, tạo khí thế mạnh mẽ cho lời văn, gây sự xúc động cho người nghe.Biện pháp này cũng góp phần thể hiện nội dung , tư tưởng của đoạn văn.Thể hiện niềm tự hào khi khẳng định tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong lịch sử chống ngoại xâm.

    HỌC TỐT NHÉ BẠN!!!UwU

  2. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ những cụ già tóc bạc đến những cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến nhân dân miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc, yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên ruộng đất cho Chính phủ,…Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.

    -> Tác dụng: Làm nổi bật những tấm lòng cao đẹp của đồng bào ta, không phân biệt tuổi tác, địa vị,… họ đều có một lòng yêu nước thể hiện qua những cử chỉ cao đẹp riêng. Giúp người đọc cảm nhận được rõ ràng tinh thần dân tộc của nhân dân ta xứng đáng với tổ tiên ngày trước.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )