Môn Văn Lớp: 7 chỉ ra lỗi sử dụng quan hệ từ trong câu sau:qua văn bản”mùa xuân của tôi” giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân đất Bắc:

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: chỉ ra lỗi sử dụng quan hệ từ trong câu sau:qua văn bản”mùa xuân của tôi” giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân đất Bắc: No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Raelynn 1 tuần 2022-01-10T03:20:07+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Qua văn bản “Mùa xuân của tôi” giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân đất Bắc.

    $\to$ Thừa “qua”

    $\to$ Văn bản “Mùa xuân của tôi” giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân đất Bắc.

  2. thừa 1 chữ “qua”

    Văn bản “Mùa xuân của tôi “giúp ta cảm nhận đc vẻ đẹp của mùa xuân đất bắc

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )