Môn Văn Lớp: 7 chỉ ra biện pháp tu từ và nêu tác dụng trong các câu sau: chúng ta cần báo hai tờ, phim một cuộn làm chi tiết cho em nha

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: chỉ ra biện pháp tu từ và nêu tác dụng trong các câu sau:
chúng ta cần báo hai tờ, phim một cuộn
làm chi tiết cho em nha No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maria 1 tháng 2022-03-17T03:16:54+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Biện pháp tu từ :

  – Liệt kê

  + Báo hai tờ, phim một cuộn

  Tác dụng : Nhằm liệt kê những điều cần thiết cho việc diễn đạt một lúc cấp bách

  – Đảo ngữ : 

  + Báo hai tờ, phim một cuộn

  Tác dụng : Nhằm nhấn mạnh đặc điểm “hai tờ”, “một cuộn”. Những sự vật này cần truyền tải đến người nghe nhanh hơn để tiếp nhận nó

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY

  @Sâu

 2. BPTT :+ liệt kê (báo , phim )

  => tác dụng : liệt kê những thứ cần dùng cho nhiệm vụ hay công việc đang làm 

  +đảo ngữ ( báo hai tờ , phim một cuộn )

  => tác dụng : nhấn mạnh đặc điểm , tính chất của sự vật . Ở đây là vì đang làm nhiệm vụ nên cần thông tin ngắn gọn , đầy đủ , dễ đến tai người nghe nên sử dụng biện pháp đảo ngữ 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )