Môn Văn Lớp: 7 Câu văn “Có thói quen tốt và thói quen tốt và thói quen xấu. Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách,… là thói quen tốt.”sử

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Câu văn “Có thói quen tốt và thói quen tốt và thói quen xấu. Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách,… là thói quen tốt.”sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu hiệu quả diễn đạt No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 1 tuần 2021-09-15T10:48:28+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. BPTT là điệp ngữ  điiệp từ “thói quen”

    hiệu quả diễn đạt :nhấn mạnh việc dậy sớm, đúng hẹn, giữ lời hứa … là 1 thói quen tốt chúng ta cần học tập, rèn luyện để tạo ra những thói quen tốt đó 

    – không nên học theo những thói quen xấu, 

    – nhắc nhở khi họ có thói quen xấu 

  2. Bạn xem hình

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )