Môn Văn Lớp: 7 Câu sau có phải là câu chủ động không?​ “Cuối năm 2019, rất nhiều người bị thiệt mạng bởi đại dịch Covid 19.”​ Nếu có thì có thể chuyển sang

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Câu sau có phải là câu chủ động không?​
“Cuối năm 2019, rất nhiều người bị thiệt mạng bởi đại dịch Covid 19.”​
Nếu có thì có thể chuyển sang câu bị động không?​ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Lyla 2 tuần 2021-10-08T00:36:44+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Câu “Cuối năm 2019, rất nhiều người bị thiệt mạng bởi đại dịch Covid 19.”​ không phải là câu chủ động. Và có thể chuyên sang câu bị động, như dưới:

    “Đại dịch Covid-19 đã làm rất nhiều người bị thiệt mạng vào cuối năm 2019”.

    Hoặc:

    “Cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 đã làm rất nhiều người bị thiệt mạng”.

  2. Câu này không phải câu chủ động. Chuyển sang được câu bị động là :

    Cuối năm 2019, đại dịch Covid 19 làm rất nhiều người thiệt mạng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )