Môn Văn Lớp: 7 câu rút gọn lấy 10 ví dụ và phân tích ví dụ đó

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: câu rút gọn lấy 10 ví dụ và phân tích ví dụ đó No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Elliana 1 năm 2022-04-15T03:32:10+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1.  _ Hãy chung tay bảo vệ môi trường → rút gọn chủ ngữ

  _ Đêm qua → rút gọn c-v

  _ Rồi ba cây đào, bốn cây đào, năm cây đào ... → rút gọn vị ngữ

  _ Hãy tiếp thu tri thức → rút gọn chủ ngữ

  _ Uống nước nhớ nguồn → rút gọn chủ ngữ

  _ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây → rút gọn chủ ngữ

  _ Ăn trông nồi ngồi trông hướng → rút gọn chủ ngữ

  Rồi một tốp lính, hai tốp lính, ba tốp lính … → rút gọn chủ ngữ

  _ Hãy sống lạc quan, tích cực → rút gọn chủ ngữ

  _ Ăn xong rồi vứt rác bừa bãi → rút gọn chủ ngữ 

  Tác dụng :

  _ Giúp câu văn ngắn gọn, thông tin nhanh, tránh lặp từ

  _ Một số  câu rút gọn để ngụ ý hành động, đặc điểm dc nói đến trong câu là của chung mọi người .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )