Môn Văn Lớp: 7 Câu “ Xe chạy” là câu đơn hay câu đặc biệt? Vì sao?

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Câu “ Xe chạy” là câu đơn hay câu đặc biệt? Vì sao? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Daisy 3 tháng 2022-01-11T09:07:16+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Là câu đơn vì nó có thể thêm thành phần vị ngữ vào câu

  2. Câu xe chạy là câu đơn. Vì nó đủ 2 thành phần chủ ngữ và vị ngữ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )